ARKITEKTURA TEKNIKO BULEGOA
              GORKA URIA UNCETA

ERAIKUNTZA PATOLOGIAK

Aluminosiagaitik ukituriko egiturak

Aurrealdeetan efloreszentziak

Apaindura bertikaletan  arrakala eta hezetasunak

Eraikuntza akatsengaitik patologiak

Estrukturalak ez diren elementuetan kalteak (I.go atala)

Estrukturalak ez diren elementuetan kalteak (II.en atala)

Estrukturalak ez diren elementuetan kalteak (III.en atala)

Flexio kemenagaitik estrukturalak diren elementuetan kalteak (1º atala: kalteen sorrera eta deskribapena)

Flexio kemenagaitik estrukturalak diren elementuetan kalteak (2.-ren atala: prebentzioa eta kalteen konponketa)

Arraseko senperragaitik elementu estrukturalei kalteak

Indar bihurduragatik elementu estrukturalei kalteak

Puntzoiagaitik elementu estrukturalei kalteak

Indar ebakitzaileagaitik elementu estrukturalei kalteak (1º atala: Deskribapena eta kalteen jatorria)

Indar ebakitzaileagaitik elementu estrukturalei kalteak (2º atala: prebentzioa eta kalteen konponketa)

Ohizko kemenagaitik elementu estrukturalei kalteak

Elementu estrukturalei kalteak

Faktore termikoa eraikuntzetako kalteen sorreranlez

Harrizko aurrealdeetan eta murrueri kalteak

Eraikuntzetako instalazioak sortutako patologiak

Altzairuzko estrukturetan korrosioa (Bere ezaugarriaren narriadurak)

Hormigoiaren estrukturei lurzoruaren oldarkotasuna. Eraso kimikoa

Mundutar maldatatik eraikuntzetan patologiak (1º atala: Lur zorua)

Mundutar maldatatik eraikuntzetan patologiak (2º atala: Harriak)

Sismiko egin beharrengaitik patologiak (1º atala: hormigoi armatuzko estrukturak)

Sismiko egin beharrengaitik patologiak (2º atala: mundutarrak, zimendapen eta beste estruktural tipologiak)

Zabalkor buztinengaitik patologiak. Izate eta portaera

Aldebateko solairuetan patologiak. Arruntenak diren kalteak

Egurraren  patologiak: Kontrako faktoreak eta suntsitzaile barneindarrak (1º Atala)

Egurraren  patologiak: Kontrako faktoreak eta suntsitzaile barneindarrak (2º Atala)

Hormigoi armatuan armaduraren korrosioa

Bizitza bakarreko etxebizitzetan azpiharrien aulkia

Estalkietan patologiak

Adreiluen hormetan patologiak

Berezko eta bota beharreko bete-betean gain zimendapenei elkartutako patologíak

Aurrezaindu uraren irazketa edo hezetasun lohiduraren agerketa

Eraikuntzen janzketetan apaindura

Bizitza bakarreko etxebizitzetan igeltserotza obratatik estructural arrailak

Bete beharrari lotutako zeihar indarrak  sakon zimendapenei buruz

Sakoneko zimendapenetan arazoak: pilotagearen ezezko marruskadura

Sakoneko zimendapenetan arazoak. Piloteen taldeak

Eustarrien hondorapena

Bizitza bakarreko etxebizitzetan zimendapenari buruzko mugimendu bereziak

Bizitza bakarreko etxebizitzetan zimendapenetako mugimenduak